Hướng dẫn cài đặt WordPress trên localhost

Hướng dẫn cài đặt WordPress trên localhost
5 (100%) 3 votes

Yêu cầu hệ thống cho WordPress

 • Cơ sở dữ liệu – MySQL 5.0 +
 • Máy chủ web –
  • WAMP (Windows)
  • LAMP (Linux)
  • XAMP (Đa nền tảng)
  • MAMP (Macintosh)
 • Hệ điều hành – Đa nền tảng
 • Hỗ trợ trình duyệt – IE (Internet Explorer 8+), Firefox, Google chrome, Safari, Opera
 • Khả năng tương thích PHP – PHP 5.2+

Tải xuống WordPress

Khi bạn mở liên kết https://wordpress.org/download/ , bạn sẽ thấy một màn hình như hình chụp nhanh sau đây

wordpress-installation

Tạo cơ sở dữ liệu

 • WordPress yêu cầu cơ sở dữ liệu MySQL. Vì vậy, tạo một cơ sở dữ liệu trống mới với người dùng / mật khẩu (ví dụ, người dùng là “root” và mật khẩu là “root” hoặc người nào khác bạn có thể đặt theo sự thuận tiện của bạn).
 • Sau đó, bạn có thể tiếp tục quá trình cài đặt như được thảo luận thêm.

Thiết lập

Rất dễ dàng để thiết lập WordPress vào hệ thống của bạn. Các bước sau đây mô tả cách thiết lập WordPress cục bộ trên hệ thống của bạn.

Bước (1) – Giải nén thư mục WordPress đã tải xuống và tải nó lên máy chủ web hoặc máy chủ cục bộ của bạn.

Bước (2) – Mở trình duyệt của bạn và điều hướng đến đường dẫn tệp WordPress của bạn, sau đó bạn sẽ nhận được màn hình đầu tiên của trình cài đặt WordPress như được hiển thị trong màn hình sau đây. Trong trường hợp của chúng ta, đường dẫn là localhost / <Your_wordpress_folder> .

wordpress-installation-step1

Chọn ngôn ngữ của bạn cho WordPress và nhấp vào Tiếp tục .

Bước (3) – Trong bước này, bạn có thể xem thông tin cần thiết cho cơ sở dữ liệu trước khi tiến hành cài đặt WordPress.

wordpress-installation-step2

Nhấn vào Let’s go!

Bước (4) – Ở đây, bạn phải nhập thông tin về cơ sở dữ liệu MySQL như được mô tả trong màn hình sau đây.

wordpress-installation-step3

 • Tên cơ sở dữ liệu – Nhập tên cơ sở dữ liệu mà bạn đã tạo trong cơ sở dữ liệu MySQL cho WordPress.
 • Tên người dùng – Nhập tên người dùng của cơ sở dữ liệu MySQL của bạn.
 • Mật khẩu – Nhập mật khẩu bạn đã đặt cho cơ sở dữ liệu MySQL.
 • Máy chủ cơ sở dữ liệu – Viết tên máy chủ lưu trữ, theo mặc định nó sẽ là localhost.
 • Tiền tố bảng – Nó được sử dụng để thêm tiền tố trong các bảng cơ sở dữ liệu giúp chạy nhiều trang web trên cùng một cơ sở dữ liệu. Nó có giá trị mặc định.

Sau khi điền đầy đủ thông tin, hãy nhấp vào nút Gửi .

Bước (5) – WordPress kiểm tra cài đặt cơ sở dữ liệu và cung cấp cho bạn màn hình xác nhận như được hiển thị trong ảnh chụp sau.

wordpress-installation-step4

Nhấp vào Chạy cài đặt

Bước (6) – Nhập thông tin quản trị.

wordpress-installation-step5

Nó chứa các trường sau:

 • Tiêu đề trang – Nhập tên của trang web bạn sẽ tạo trong WordPress.
 • Tên người dùng – Nhập tên người dùng theo lựa chọn của bạn trong khi đăng nhập vào WordPress.
 • Mật khẩu hai lần – Nhập mật khẩu hai lần để bảo vệ trang web của bạn.
 • E-mail của bạn – Nhập địa chỉ e-mail giúp khôi phục mật khẩu hoặc bất kỳ cập nhật nào.
 • Bảo mật – Nó cho phép công cụ tìm kiếm lập chỉ mục trang web này sau khi chọn hộp kiểm.

Sau khi điền đầy đủ thông tin, hãy nhấp vào nút Cài đặt WordPress .

Bước (7) – Sau khi cài đặt thành công, bạn sẽ nhận được một màn hình của thành công nêu rõ như trong màn hình sau đây.

wordpress-installation-step6

Bạn có thể xem chi tiết tên người dùng và mật khẩu của mình được thêm vào trong WordPress.

Nhấp vào nút Đăng nhập .

Bước (8) – Sau khi nhấp vào đăng nhập, bạn sẽ nhận được một Bảng quản trị WordPress như được mô tả trong màn hình sau đây.

wordpress-installation-step7

Nhập tên người dùng và mật khẩu mà bạn đã đề cập trong quá trình cài đặt như trong bước 6 và nhấp vào nút Đăng nhập .