Giới thiệu và hướng dẫn về WordPress

Giới thiệu wordpress
Giới thiệu và hướng dẫn về WordPress
5 (100%) 1 vote[s]

WordPress là một hệ thống quản lý nội dung nguồn mở (CMS), cho phép người dùng xây dựng các trang web và blog. WordPress là hệ thống website và viết blog phổ biến nhất trên web, cho phép cập nhật, tùy chỉnh và quản lý trang web từ CMS và các thành phần back-end của nó. Hướng dẫn này sẽ dạy cho bạn những điều cơ bản về WordPress mà bạn có thể tạo các trang web một cách dễ dàng. Hướng dẫn được chia thành các phần khác nhau để thuận tiện. Mỗi phần này chứa các chủ đề liên quan với ảnh chụp màn hình, giải thích các mục nội dung trên màn hình quản trị WordPress.

Nếu bạn đang tìm kiếm một số nhà xây dựng trang web thì bạn có thể kiểm tra BEST WEBSITE BUILDER .

Đối tượng

Hướng dẫn này đã được chuẩn bị cho những người có kiến ​​thức cơ bản về HTML và CSS và có một yêu cầu để phát triển các trang web. Sau khi hoàn thành hướng dẫn này, bạn sẽ thấy mình ở mức độ trung bình về chuyên môn trong việc phát triển các trang web hoặc blog bằng cách sử dụng WordPress.

Điều kiện

Trước khi bắt đầu với hướng dẫn này, chúng tôi giả định rằng bạn đã biết về các khái niệm cơ bản về HTML và CSS. Nếu bạn không biết các khái niệm này, thì chúng tôi khuyên bạn nên xem qua hướng dẫn ngắn về HTML và CSS của chúng tôi.